Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Kłodzku Anna Garczyńska informuje, że decyzją Pana Ministra Sprawiedliwości z dnia 20-12-2017 została przeniesiona na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Od dnia 09-03-2018 obowiązki Komornika przejął Zastępca - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Anna Kłubowicz.